0

Kategorie

Chloryn sodu NaClO2

(3 opinie klienta)

37,90 zł

Chloryn sodu, NaCIO2, 25%, 100ml. Produkt przeznaczony do uzdatniania wody. Chloryn sodu to preparat chemiczny.

Pojemność: 100 ml

Brak w magazynie

Wyślij e-mail, gdy będzie dostępne

Zastosowanie produktu: służy do uzdatniania wody. Pod żadnym pozorem nie należy stosować w innym celu, niż ten wskazany uprzednio.

Środki ostrożności:
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. W razie kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.

Dodatkowe informacje o środkach ostrożności:

Działa szkodliwie po połknięciu (H302) * Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) * Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) * Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie (H373) * Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy (P280) * Unikać uwolnienia do środowiska (P273) * W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć (P305 + P351 + P338) * Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem (P310) * Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy (P260) * W kontakcie z gazami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).

płyn lugola 5%

Inne kategorie:
Szczeć PospolitaAcerolaKonopiaFasola MungGuarana

3 opinie dla Chloryn sodu NaClO2

 1. Zdzisław

  Polecam produkt. Pierwsza klasa jakości. Brawo dla Natur Sklep

 2. Marianna66

  W internecie można spotkać sporo informacji na temat innych niż wskazywane przez Wasz sklep zastosowań. Przytoczę fragment tekstu:

  “Chloryn sodu jest środkiem mineralnym MMS, który dzięki swoim właściwościom oczyszcza wodę. Uzyskiwany jest w trakcie łączenia uwodnionego chlorynu sodu w stężeniu od 25 do 28% z sokiem z cytryny w proporcjach 1:5. Roztwór zostawia się na 3 minuty, a następnie dolewa wodę. MMS dzięki swoim właściwością pozwala na oczyszczenie wody ze wszystkich bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków czy robaków. Uwodniony chloryn sodu, który jest również znany, jako utleniona sól kuchenna, która w połączeniu z sokiem z cytryny powoduje uwolnienie CIO2, który z kolei cechuje się wysokim czynnikiem bakteriobójczym. MMS nie jest trwałym środkiem, więc zalecamy jego stosowanie w jak najkrótszym odstępie czasu od momentu jego stworzenia tzn. od 3 minut po połączeniu składników wymienionych wyżej tj. soku z cytryny i chlorynu sodu oraz wody do około jednej godziny. Chlory sodu MMS jest również znany, jako środek dezynfekujący urządzenia sanitarne, ze względu na swój wysoki współczynnik bakteriobójczy. Roztwór jest toksyczny i nie zaleca się go stosowanie w innych przypadkach niż te, które zostały wymienione w opisie powyżej oraz na etykiecie buteleczki. Chloryn sodu MMS powinno przechowywać się w trudno dostępnym miejscu, z dala od zasięgu dzieci czy zwierząt. Buteleczkę zawsze powinno się dokładnie zakręcać i sprawdzać czy pod korkiem nie gromadzi się nadmiar roztworu.”

  Moglibyście się do tego odnieść?

 3. Wera

  Wszystko ok.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

usercart